Praktijkexamen

Om praktijkexamen E achter B te mogen doen moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

Het examen wordt grotendeels in Sneek afgenomen. Hierbij wordt gekeken of je veilig en vlot door het verkeer maneuvreert en doe je 2 van de 5 bijzondere verrichtingen.

Denk aan: Recht achteruit rijden, bocht achteruit, keren op de weg m.b.v. zijstraat enz..

Bij elke bijzondere verrichting mag je 1 keer strekken.

Tijdens het examen mag je best een foutje maken, als het maar niet te vaak terug komt of dat de veiligheid in gevaar komt of kan komen.

Men hanteert ook hierbij eigenlijk constant artikel 5!

"Het is een ieder verboden zich dusdanig te gedragen dat het verkeer op de weg in gevaar kan komen of in gevaar komt, gehinderd kan worden of gehinderd wordt."

Het praktijkexamen kan uitsluitend door de rijschool worden aangevraagd!

« vorige pagina